IKC de Steltloper is de start van een leven lang experimenteren, onderzoeken en leren. In het IKC wordt onderwijs en opvang aangeboden van 0-13 jaar vanuit één visie, één plan en met één team. Van 7.00 tot 18.00 uur kunnen kinderen zich optimaal en in de volle breedte ontwikkelen.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de basisgedachte achter ons integrale kindcentrum.

Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar en gaan zo samen op weg naar de toekomst.

 

Vertrouwen

Eigenheid

Verantwoordelijkheid

Verbinden

Laatste nieuws

Agenda